Гайсин

Новини


Літературна вікторина

       Ми часто помічаємо, що сучасні діти байдужі до книги, вони мало читають. Основною причиною цього є те, що діти прив’язані до телефона, комп’ютера та інших гаджетів. З метою популяризації книги та читання як засобу здобуття нових знань класний керівник 3 класу Лісянець С. М. провела для учнів 3-4 класів літературну вікторину «Хто багато читає, той багато знає».

Упродовж  заходу  школярі демонстрували свої творі здібності, ерудицію, брали участь у конкурсах: «Відгадай загадку», «Назви кількість», «З якої казки», «Телеграма від казкового героя», «Розумники й розумниці». Переможців вікторини було нагороджено дипломами.

16.12.2019 | Aдмін | Читати далі

Андріївські вечорниці

Ще із сивої давнини Україна славиться своїми традиційними святами й обрядами. Українці, шануючи свою минувшину та надбання пращурів, зберегли той чудовий колорит українських традицій, доповнивши й увиразнивши його.

Одним із таких свят, яке завжди відзначали наші діди та прадіди, було велике свято – День святого Андрія Первозванного. Учні ЗЗСО І-ІІІ ступенів села Кузьминці  вирішили не порушувати таку хорошу українську традицію, а ненадовго повернутися в минуле та влаштували справжнє свято – Андріївські вечорниці. Учасниками  цього цікавого дійства стали учні 7-11 класів.

На початку ведучі  розповіли про особливості свята, його християнську основу. Усі присутні змогли поринути в атмосферу українського гуляння.   Дівчата та парубки завітали в гості до господині.  Дівчата, слухаючи розпорядження господині, поєднали дозвілля з роботою: вишивали, в'язали, ну і, звісно ж, ворожили, хотіли дізнатися свою долю. А разом з хлопцями  співали, танцювали та жартували. Завершальним етапом свята стало пригощання учасників  дійства смачними традиційними  українськими варениками.

 

13.12.2019 | Aдмін | Читати далі

Тема «Спільнота»

  Тема «Спільнота» надзвичайно цікава та корисна. Упродовж двох тижнів другокласники збагачували свої знання з цієї теми. Школярі об’єднувалися у спільноти, виконували різні цікаві завдання, разом із першокласниками познайомились із своїми правами.

13.12.2019 | Aдмін | Читати далі

Права дитини очима школярів

 У рамках  проведення Всеукраїнського  тижня права, з метою популяризації та підвищення рівня правової обізнаності  учнів школи, формування правової культури   та виховання у них поваги до законодавства, що діє в нашій державі, класним керівником 6 класу Г.В.Хомотюк було організовано тренінг «Права дитини очима школярів», а також шестикласники організували виставку «Країна права у малюнках». Автори робіт за допомогою фарб та олівців зобразили на папері власне бачення сфери прав дитини.  Приємно відзначити, що всі малюнки пронизані любов’ю та почуттям важливості.

 

12.12.2019 | Aдмін | Читати далі

ЗНО з математики: особливості тесту 2020 року

 ЗНО з математики:

 особливості тесту 2020 року

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2020 році складається із завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, завдань відкритої форми з короткою відповіддю (структуроване та неструктуроване), а також завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Загальна кількість завдань тесту з математики – 35, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин.

Результат виконання завдань №1-30, 33 та 34 за вибором випускника може бути зараховуваний як державна підсумкова атестація з математики. Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання №1-30, №33 та №34, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 52 балам.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту - 62 бала.

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–20) — завдання складається з основи та п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№21–24) — завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.

Структуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№25–27) — завдання складається з основи та двох частин і передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А.

Структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано;

Неструктуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№28–32) — завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.

Неструктуроване завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№33–35) — завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей Б навів усі етапи розв'язання й обгрунтував їх, зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю № 33, 34 оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали; завдання № 35 оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів.

Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюються відповідно до затверджених критеріїв оцінювання.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

При підготовці до тестування зверніть увагу на програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики, відповідно до якої розроблено зміст тесту. Завдання ЗНО з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників тестування:

  • будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;
  • виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);
  • виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
  • будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxні властивості;
  • розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;
  • знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;
  • знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);
  • розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;
  • аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.

Радимо учасникам тестування з математики ознайомитися з наступними матеріалами:

 

10.12.2019 | Aдмін | Читати далі

Наша класна спільнота

Четвертий місяць другого року навчання – найкращий час для поглиблення набутих знань та здобуття нових з такої важливої теми як «Спільнота». Адже ця тема НУШ охоплює чималу кількість важливих питань: людське розмаїття, об’єднання, спілкування. Другокласники отримали масу приємних вражень та позитивних емоцій від цієї теми.

 

09.12.2019 | Aдмін | Читати далі
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 «8» 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Всього новин: 1019